Over ons

De Pompoenerie is ontstaan uit vzw De Schreeuw, gekend van het gelijknamig kunstenfestival in Turnhout.

“De Schreeuw heeft tot doel mensen met een beperking actiever te betrekken bij onze samenleving. Enerzijds wil De Schreeuw aan personen met een beperking een ruimere plaats toekennen op sociaal en economisch vlak. Anderzijds wil De Schreeuw iedereen sensibiliseren om door de bril van de talenten te kijken i.p.v door de bril van de beperkingen.”

Vanuit deze overtuiging zijn we in 2017, naast het kunstenfestival, gestart met het werkervaringscentrum De Pompoenerie.

De Pompoenerie vertrekt vanuit de gelijkwaardigheid van en het respect voor de eigenheid van iedere persoon en vanuit het respect voor het milieu. We richten ons naar jongeren en volwassenen met een mentale, psychische of sociale beperking. Door werk op maat willen we hun talenten en mogelijkheden verder ontwikkelen tot groeikansen en hun maatschappelijke emancipatie bevorderen. Wij kiezen voor een integrale emancipatorische benadering waarbij de deelnemer met zijn vraag naar ondersteuning centraal staat.

In dit kader willen we ook bedrijven en politici in de regio sensibiliseren om deze mensen meer kansen tot tewerkstelling te bieden.