De Pompoenerie

Werkervaringscentrum van vzw De Schreeuw

Met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

De Pompoenerie is een werkervaringscentrum voor mensen met een (arbeids-)beperking. We activeren onze medewerkers door opleiding en werkervaring aan te bieden met het oog op doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt, tewerkstelling in maatwerkbedrijven of naar arbeidszorg.

Het kweken van pompoenen, het verwerken ervan, de verkoop, de groenzorg en het composteren zijn middelen die we hanteren om arbeidstraining, vorming, werkattitudes en sociale omgangsvormen bij te brengen.

Vanaf 1 september 2018 zijn we tevens van start gegaan als time-outproject in samenwerking met vijf scholen voor buitengewoon onderwijs in de regio (net-overschrijdend).

Leerlingen uit het BUSO die het moeilijk hebben op school, krijgen tijd, ruimte en een activiteitenaanbod om rust en nieuwe uitdagingen te vinden met het oog op volledige re-integratie in de school.

De Pompoenerie situeert zich achter Camping Houtum en Domein De Putten in Houtum, Kasterlee. We gingen van start in april 2017. Momenteel kweken we op ecologische wijze een 50-tal soorten pompoenen, courgetten en kalebassen op een terrein van ongeveer 60 are.

Berichten