Het werkervaringscentrum De Pompoenerie is een project van Vzw De Schreeuw waar personen met een (arbeids)beperking kunnen leren vanuit positieve en negatieve ervaringen om daarna met de nodige begeleiding door te stromen naar het normaal economisch circuit, een maatwerkbedrijf of begeleid werken in de regio.
De Pompoenerie vertrekt vanuit de gelijkwaardigheid van en het respect voor de eigenheid van iedere per- soon en vanuit het respect voor het milieu. We richten ons naar volwassenen met een mentale, psychische of sociale beperking. Door werk op maat willen we hun talenten en mogelijkheden verder ontwikkelen tot groeikansen en hun maatschappelijke emancipatie bevorderen. Wij kiezen voor een integrale emancipa- torische benadering waarbij de deelnemer met zijn vraag naar ondersteuning centraal staat.

In dit kader willen we bedrijven en politici in de regio sensibiliseren om deze mensen kansen tot tewerk- stelling te bieden.

De Pompoenerie situeert zich achter camping Houtum en Domein De Putten in Houtum, Kasterlee.

vzw De Schreeuw - Design Etienne Matthys